Digitaal meten - meten met GPS en GRS-1 meetsystemen van Topcon of Total station

Digitale meetwerkzaamheden worden uitgevoerd met GRS-1 meetsysteem (Topcon), of Total Station.
Volledige maatvoering van alle ondergrondse- en bovengrondse infra, te weten o.a.
G, W, E (LS, MS en HS), T, OV, VRI, BFA, GMS en rioleringssystemen.
Uitzetten van tracés en uitzetten van X- en Y-coördinaten.
Het uitvoeren van detail- en hoogtemetingen.
Het uitzetten van paalfundatie ten behoeve van de nieuwbouw.
Nulmetingen op rijkswegen.

Sluit Menu