Disclaimer Algemeen
De website en toebehorende webpagina’s van http//:www.hbts.nl wordt beheerd
door HB Technical Service B.V. (hierna genoemd: HBTS). Op het gebruik van deze site berusten de volgende voorwaarden alsmede het Nederlandse wetgeving. Verwijzing naar deze site is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HBTS. Deze disclaimer wordt regelmatig voorzien van updates. U dient regelmatig kennis te nemen van deze disclaimer.

Informatie
De informatie op deze site is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. HBTS neemt voor het samenstellen en onderhouden van deze site de grootste zorgvuldigheid in acht, desondanks staat HBTS niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Gekoppelde sites
Verwijzingen naar de website van HBTS en verwijzing naar informatie, producten en diensten als mede derden, geschiedt geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendom
HBTS behoudt alle rechten, zoals auteursrechten inzake de informatie op deze site. Als bedoelt teksten, het logo, ontwerpen en ander grafisch materiaal. Behalve als bedoelt het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HBTS te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Aansprakelijkheid
HBTS, noch haar werknemers of haar vertegenwoordigers is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. HBTS aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website.

Sluit Menu