Engineering - Kabel en leidingtracé, complete engineering en vergunningen

Volledige engineering van kabel- en/of leidingstracés ten behoeve van nuts,- energie- en telecombedrijven.
Het voeren van overleg met vergunninghouders en opdrachtgevers en het gereedmaken van opleveringsdossier ten behoeve van het nieuwe tracé.
Complete engineering van horizontaal gestuurde boringen, van eenvoudige tot geavanceerde boringen onder kunstwerken van bruggen, waterkruisingen, provincie, Rijkswaterstaat (rijkswegen) metro, tram en ProRail en de daarbij behorende sterkteberekeningen.
Het maken/regelen van een vergunning met al zijn daarbij horende onderdelen, o.a. overleg met vergunningverleners, leidingeigenaren, maken van sterkteberekeningen, spoeldrukberekeningen, kwelwegberekeningen en kraterberekeningen.
Het vervaardigen van P&ID’s.
Het vervaardigen van de benodigde detailtekeningen.
Het aanvragen en beoordelen van offertes van contractors.
Het leveren van uitvoeringsbegeleiders.

Sluit Menu