Infrastructuur - ondergronds en bovengronds in kaart brengen

Digitale meetwerkzaamheden op locatie van kabel- en leidingtracés ten behoeve van nuts,- energie- en telecombedrijven.
Het geven van advies met betrekking tot leidingbeheerssystemen voor nuts,- energie- en overheidsbedrijven.
Het maken van overzichtskaarten ten behoeve van het voorzieningsgebied van de desbetreffende organisatie.
Het opnemen van kabel- en leidinggegevens en registratie van de opname op beheerkaarten.
Het geven van advies met betrekking tot tekenvoorschriften (digitaal/analoog) ten behoeve van het registreren van leidinggegevens en het vastleggen van de normalisatiegegevens in een boekwerk.

Sluit Menu