Registratie - Leidingbeheerkaarten, plattegronden, plant lay-out, overzichten en routes

Het registreren van plant lay-out (basiskaartinformatie) voor bedrijfsterreinen.
Het vervaardigen van leidingbeheerkaarten met betrekking tot de boven- en ondergrondse infrastructuur en tekeningen voor de Hinderwet.
Het maken van een Plan van Aanpak (PvA) ten behoeve van een registratiesysteem bedrijfsmiddelen, volledig afgestemd op normalisatie en richtlijnen van de desbetreffende organisatie.
Het opnemen van complete leidingsystemen binnen fabrieken en installaties en het vervaardigen van bijbehorende tekeningen.
Het verzorgen van legionella beheersplannen voor fabrieken, gebouwen en installaties.
Het vervaardigen van overzichtskaarten zoals een calamiteitenplan, verkeerscirculatieplan, brandweeraanvalsplan en aereaclassificaties.
Het aanmaken van speciale kaarten (combinatie van beheer- en overzichtskaarten) overeenkomstig specificatie van een bepaald project.
Het opstellen van RAW bestekken.

Sluit Menu